L-V : 730 - 2200

S-D : 800 - 2200
Casa EMA: primul centru cu servicii turistice integrate cu specific wellness din regiunea Nord-Vest

Proiect implementat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

 

Beneficiar: Geodensis Transcom SRL, Bistrița

Dată începere proiect: 05.09.2018

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Valoarea proiectului: 3.231.671,39 lei

Valoarea  finanțării  nerambursabile: 1.641.783,21 lei din care 1.395.515,73 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 246.267,48 lei  din Bugetul Național, diferenţa până la valoarea totală a proiectului fiind contribuţia beneficiarului finanţării.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității Geodensis Transcom SRL prin furnizarea de servicii turistice integrate cu specific wellness in județul Bistrița-Năsăud, ca model optim de creștere a Centrului Wellness Casa EMA pe piața din Regiunea Nord-Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului:  1. Consolidarea poziției pe piață a brandului Casa EMA prin crearea unei noi unități de prestare servicii turistice de tip wellness ce va integra o unitate de cazare cu facilitați conexe și 2. Certificarea, promovarea și lansarea noului serviciu de turism cu specific wellness ce va fi furnizat sub noul concept Casa EMA pe piața serviciilor turistice din Regiunea Nord-Vest și internaționalizarea acestuia pe piața est-europeană.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului:

  1. o unitate de prestare servicii turistice de tip wellness creată
  2. un serviciu de turism de wellness certificat, promovat și lansat pe piața locală, regională și internațională din Europa de Est.

Impactul investiției, la nivelul municipiului Bistrița, dar și la nivelul regiunii Nord-Vest constă în realizarea unei unități de prestare a serviciilor turistice de tip wellness cu 40 locuri de cazare şi servicii conexe, restaurant şi SPA și totodată crearea a 9 locuri de muncă nou create dintre care două pentru persoane din categorii defavorizate.

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro  și www.facebook.com/inforegio.ro.”

Telefon: 0363/401497E-mail: office@casaema.ro